Guide

Välkommen

När du börjar installera sensorn måste du vara ansluten till Internet, men när detta är gjort kan du koppla bort dig från Internet. Om du gillar att se din tanknivå på din smartphone når du sensorn via Bluetooth. Slutligen, om du bara ansluter sensorn till en kontrollenhet eller en mätare, behöver du inte din telefon eller eller vara uppkopplad till internet.

Denna information är i tre delar

 • I förpackningen
 • Montering av sensorn på tanken
 • Inställning av sensorn

I förpackningen

Gobius C är redo att användas – allt finns i kartongen. Du har en sensor med en 3M-tejp, en 3M rengörningsduk, en kabel för att ansluta till en strömkälla (12-24 V), men även att använda för externa enheter, som varningslampor/summer, kontrollsystem och analoga mätare.
Dessutom har du en extra 3M-tejp att använda om du vill eller måste flytta sensorn till en annan plats på tanken. Sensorn är vattentät IP44. Guiden ger dig en kort översikt över hur du installerar sensorn.

 

Montering av sensorn på tanken

Förklarar i detalj hur du fäster sensorn på tanken och även skillnaden mellan plasttankar och metalltankar. För metalltankar behöver du ett hål i tankväggen. Gobius C kan inte läsa igenom metaller, som rostfritt stål, stål och aluminium. För alla typer av tankar behöver du minst 65 mm utrymme ovanför tanken.

 

Inställning av sensorn

Här har du alla möjligheter att ange exakt information för din tank, inklusive storlek, volym och typ av vätskor. Dessutom kan du välja på vilka nivåer du vill ta emot nivålarm och vilket protokoll som ska ställas in för att korrekt kommunicera med externa enheter. Du kan också redigera, spara, ta bort och göra en fabriksåterställning. Den nödvändiga kalibreringen görs också här.

Låt oss börja genast!

Guide 1

Installation på plasttankar

Observera att denna Gobius monteras på toppen av tanken, inte på en vertikal sida. Tänk också på att denna övre vägg måste vara horisontell, dvs inte lutande.
Maximal tankväggtjocklek är för polyeten 12 mm, glasfiber 8 mm och glas 5 mm.

 1. Hitta en plats inte för nära en kant, det minsta avståndet är 35 mm från kanten av sensorn till en kant av tanken
 2. Rengör ytan på tanken med 3M-vävnaden. Du kan också använda aceton.
 3. Kontrollera att temperaturen på tanken är minst +20 C / 76 F
 4. Placera sensorn på tanken och tryck hårt på den
 5. Vänta 15 minuter tills tejpen har stelnat

Notera:
Du behöver minst 65 mm fritt utrymme ovanför tanken för att montera sensorn.
Detta är också viktigt. Det får inte finnas något inne i tanken som gör att det inte är ”fri sikt” för sensorn att mäta vätskenivån ända ner till botten.
Om du vill kan du lägga en tunn silikonsträng runt kanten på sensorn för att stärka fästet. Vi rekommenderar inte att du använder tvåkomponentslim för att fästa sensorn.

Guide 2

Installation på metalltankar

För alla typer av metalltankar måste du ha ett hål i tankväggen, minst 44 mm i diameter. Gobius C kan inte mäta genom metallväggar. I många fall finns det tankar med ”standard” hål för interna nivåindikatorer, som Wema och kompatibla nivåindikatorer (KUS, VDO, Biltema…).

Standard hål, 1,25″ SAE 5
För att montera sensorn måste du skruva loss den andra nivåindikatorn men behålla fästet på tanken. Med vår nya adapter (beställs separat) kan du använda fästet på tanken och montera sensorn med denna adapter. Har du långa skruvar i fästet bör du byta till korta. Långa skruvar kan störa mätningen.

 1. Hitta en plats inte för nära en kant, det minsta avståndet är 35 mm från kanten av sensorn till en kant av tanken
 2. Sätt tillbaka skruvarna i fästet
 3. Ta bort skyddspapperet från tejpen
 4. Sätt sensorn på adaptern och skruva fast den för hand, inte för hårt
 5. Vänta 15 minuter tills tejpen på adaptern har hårdnat

Notera:
Du behöver minst 90 mm fritt utrymme ovanför tanken för att montera sensorn. Detta lediga utrymme inkluderar adaptern.
Detta är också viktigt. Det får inte finnas något inne i tanken som gör att det inte är ”fri sikt” för sensorn att mäta vätskenivån ända ner till botten.

Guide 3

Anslut till en strömkälla, 12-24 volt

Använd den svarta ledningen på sensorkablen till – kontakten och den röda till + kontakten. (Om du gör tvärtom uppstår ingen skada.) Den röda lampan på sensorns ovansida lyser fast när sensorn är ansluten till strömkällan. Senare kommer lampan att blinka när sensorn mäter. Längre fram i denna instruktion kommer du att se hur du ställer in sensorn exakt för ditt behov.

 

Guide 4

Integrera med kontrollsystem och externa enheter

Med Gobius C får du flera olika alternativ för att integrera sensorn med andra system. Det vill säga att du förutom att se den exakta nivån på din telefon kan du se aktuell nivå på externa instrument och på ditt styrsystem. Tabellen och illustrationen visar alla möjligheter.

text Alt Text

Kopplingsschema

Röd Svart Vit Grå Brun Grön Gul Blå

Kraftmatning (12-24 V) +

X

Kraftmatning (12-24 V) –

X

Spänning utgång, 0-5 V

X X

Strömslinga, 4-20 mA –

X

Strömslinga, 4-20 mA +

X

Larm 1

X X

Larm 2

X X

Resistiv utgång, 10-180 / 240-33 Ohm

X X X

Ladda här ner en detaljerad beskrivning på alla utgångar

Guide 5

Inställning av sensorn

Nu återstår sista delen för att börja använda din nya tankmätare. Nu ska du ange vilken vätska, tank geometri, tank djup, volym mm, som gäller för din tank. Du kan även ange vilka larmnivåer (i %) som skall användas, samt om du tänker ansluta sensorn till ett annat instrument eller system, dvs vilken signal som sensorn skall ställas in på (10-180/240-33 Ohm, 4-20 mA eller 0-5 Volt.

Klicka här för att koppla dig till sensorn

Notera:
För att installera från en iPhone eller en iPad måste du först ladda ner webbläsaren Bluefy från App Store (gratis) och starta Internet via Bluefy.

Den automatiska kalibreringen görs för att sensorn ska lära sig din tanks egenskaper. Detta behövs vid nyinstallation, men även vid andra tillfällen. Din app påminner dig alltid när det behövs.

Mycket viktigt för kalibreringen:
Syftet med kalibreringen är att mäta radarreflektioner från statiska föremål i närheten av Gobius C sensorn. Under kalibreringen måste därför avståndet från ovansidan av tanken till vätskenivån i tanken vara större än 150 mm (6 tum).

Welcome to our stand 2-212

Read more