Tillverkare

Ny adress från 1:e januari, 2023:

Gobius Sensor Technology AB
Slätthultsvägen 11
474 31 Ellös
Sverige

+46 (0) 31 65 01 70

Boka ett Meet-möte med ossOm oss

Gobius Sensor Technology AB erbjuder unika tankmätare – som mäter från utsidan. Våra egna produkter är enkla att installera, lätta att använda, pålitliga och bidrar till en bättre miljö.

Bakom Gobius Sensor Technology AB står Anders Meiton, innovatör och erfaren entreprenör med segling och skidåkning som huvudintressen. Han startade företaget (2008) med syftet att ge alla båtägare ökad komfort och större frihet.

Gobius för krävande miljöer
I en steril miljö är det viktigt att bibehålla vätskans fysiska och kemiska integritet. Detta kan äventyras vid installation, ändring eller underhåll av en givare placerad inuti tanken. All verksamhet i en tank riskerar att ”förorena” tanken. Dessutom finns det alltid risk för läckage.
I en tank med en aggressiv vätska utsätts givaren i tanken för slitage. Mekaniska sensorer i tanken är särskilt sårbara, men även kapacitiva sensorer monterade på utsidan av tanken påverkas. Dessa sensorer är känsliga för en beläggning av kalcium, magnesium, fosforlegeringar och andra kemiska komponenter med metalliska egenskaper. En unik egenskap hos Gobius-sensorn är att den automatiskt kan anpassas till olika tankmaterial. Detta gäller inte för konkurrenskraftiga mättekniker som behöver förinställas på fabriken eller före installation. Den smarta inbyggda kalibreringsfunktionen hos våra sensorer sparar tid och minimerar kostnaderna.

Kontakta oss

+46 (0)31 65 01 70

Boka gärna ett Meet-möte med oss

Welcome to our stand 2-212

Read more